Uchwały Rady

UCHWAŁA XI/74/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wynagrodzenia dla Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

Rada Gminy

w Stawigudzie

 

UCHWAŁA XI/74/ 2007

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:       wynagrodzenia dla  Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

 

 

                        Na podstawie  art. 32, ust 2i 3 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm./ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 - tekst jednolity z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

1.    Zatrudnia się  Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

2.    Ustala się ryczałt pieniężny  w wysokości 550,00  zł miesięcznie dla Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 2

 

Traci moc  Uchwała XVIII/ 174/ 2001 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia ryczałtu pieniężnego dla Gminnego Komendanta OSP.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2008 roku .

 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  ( - ) Maria Dąbrowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-12-28
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1690
23 czerwca 2010 13:55 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:55 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany