Uchwały Rady

Uchwała Nr VII/42/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: Wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy.

RADA GMINY

w Stawigudzie

 

Uchwała Nr VII/42/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 26 czerwca 2007 r.

 

 

 

w sprawie: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy.

 

Na podstawie art.18, ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 195 ust. 1       z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej, przedstawionymi przez Wójta Gminy Stawiguda, uchwala, co następuje:

 

§ 1

Do wykonania bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda wybiera się:

Kredyt Bank S.A. II o/Olsztyn, Al. M.J. Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn.

 

§ 2

 

Wybór banku przeprowadzony został w trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19,     poz. 177 z późniejszymi zmianami).

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Maria Dąbrowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-06-26
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1284
23 czerwca 2010 09:04 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 09:03 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 09:03 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany