Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stawiguda do realizacji w 2012 roku projektu systemowego „ Zrealizuj Siebie, aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w 2012 roku niezbędnych do realizacji projektu„ Zrealizuj Siebie, aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkań

Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stawiguda do realizacji w 2012 roku projektu systemowego „ Zrealizuj Siebie, aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał...

Zatrzymaj banner przewijany