Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXII/238/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 30.06.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda ,miejscowości Majdy – jednostka „D”

Uchwała Nr XXXII/238/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 30.06.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawigu

Uchwała Nr XXXII/237/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 30.06.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda.

Uchwała Nr XXXII/237/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 30.06.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo

UCHWAŁA NR XXXII/236/10 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda.

UCHWAŁA NR XXXII/236/10 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda. Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 9, lit. „a” , art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1

Uchwała Nr XXXI/234/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tymbark.

RADA GMINY STAWIGUDA Uchwała Nr XXXI/234/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tymbark. Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Uchwała Nr XXXI/233/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.

RADA GMINY STAWIGUDA Uchwała Nr XXXI/233/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa. Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sier

Zatrzymaj banner przewijany