Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVII/207/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr XXVII/207/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz...

Uchwała Nr XXVII/206/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXVII/205/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr XXVII/205/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 191, ust.2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada...

Uchwała Nr XXVII/204/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2010 r.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn....

Uchwała NR XXVII/203/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2010 rok.

Uchwała NR XXVII/203/2009 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29.12.2009 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XXVII/202/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

Uchwała Nr XXVII/202/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009 r. W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm.)) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

Uchwała Nr XXVII/201/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

Uchwała Nr XXVII/201/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009 r. W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm.)) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

Uchwała Nr XXVI/200/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

RADA GMINY STAWIGUDA Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 i...

Uchwała Nr XXVI/199/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

RADA GMINY STAWIGUDA Uchwała Nr XXVI/199/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm.)) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy...

Uchwała Nr XXVI/198/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr XXVI/198/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)...

Zatrzymaj banner przewijany