Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/147/08 z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin wprowadzonych uchwałą nr 21/III/2008 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 18 listopada 2008 roku.

Uchwała Nr XVIII/147/08 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin wprowadzonych uchwałą nr 21/III/2008 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 18 listopada 2008 roku Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001...

Uchwała Nr XVIII/146/08 z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Stawiguda.

Rada Gminy Stawiguda Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Stawiguda. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147 poz. 1229,...

Uchwała NR XVIII/145/08 z dnia 29.12.2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2009 rok.

Uchwała NR XVIII/145/08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29.12.2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XVIII/144/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XVIII/144/08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 191, ust.2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy uchwala, co następuje: ...

Uchwała Nr XVIII/143/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2009.

Uchwała Nr XVIII/143/08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art....

Uchwała Nr XVIII/142/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. pm.) oraz art. 184 ustawy z...

Uchwała Nr XVII/141/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVII/141/08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. pm.) oraz art. 184 ustawy...

Uchwała Nr XVII/140/2008 z dnia 27.11.2008r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnychm zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Uchwała Nr XVII/140/2008 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27.11.2008r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny...

Uchwała Nr XVII/139 /08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.

Uchwała Nr XVII/139 /08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,poz 1591 z 2001r; Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r; Dz. U. Nr 62,poz.558;zm z 2002;...

UCHWAŁA Nr XVII/138/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

UCHWAŁA Nr XVII/138/08 RADY GMINY W STAWIGUDZIE z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; zm....

Zatrzymaj banner przewijany