Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/76/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wymój, gmina Stawiguda (dz. 230 i 231)

Uchwała Nr XI/76/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wymój , gmina Stawiguda (dz. 230 i 231) Na podst. art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst:...

UCHWAŁA XI/74/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wynagrodzenia dla Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

Rada Gminy w Stawigudzie UCHWAŁA XI/74/ 2007 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wynagrodzenia dla Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 32, ust 2i 3 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm./ oraz art. 7 ust....

Uchwała Nr XI/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr XI/73/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy uchwala, co...

Uchwała Nr XI/72/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr XI/72/07 Rady Gminy w Stawigudzie Z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. pm.) oraz...

Uchwała Nr XI/71/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2008 r.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz...

Uchwała Nr X/70/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

RADA GMINY W STAWIGUDZIE Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy w Stawigudzie Z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. pm.) oraz art....

Uchwała Nr X/69/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.

Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,poz 1591 z 2001r; Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r; Dz. U. Nr 62,poz.558;zm z 2002; Dz....

UCHWAŁA Nr X/68/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr X/68/07 RADY GMINY W STAWIGUDZIE z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U....

UCHWAŁA Nr X/67/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: określenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.

UCHWAŁA Nr X/67/07 RADY GMINY W STAWIGUDZIE z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: określenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r....

Uchwała Nr X/66/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r. Nr...

Zatrzymaj banner przewijany