Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr III/13/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia...

Uchwała Nr III/12/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.) . Rada Gminy uchwala : § 1 Ustala się wykaz wydatków, które...

Uchwała Nr III/11/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: Postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda.

Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) oraz art....

Uchwała Nr III/10/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie : Określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie : określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U....

Uchwała Nr II/9/06 z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...

Uchwała Nr II/8/06 z dnia 06.12. 2006r. w sprawie: ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w Stawigudzie wobec Wójta Gminy Stawiguda.

UCHWAŁA Nr II/8/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06.12. 2006r. w sprawie: ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w Stawigudzie wobec Wójta Gminy Stawiguda. Na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r., Nr. 142,...

Uchała Nr II/7/06 z dnia 06.12.2006r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy

UCHWAŁA Nr II/7/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06.12. 2006r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr.142, poz.1591 z póź. zm.) art. 20 ust. 1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z...

Uchwała Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie: ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy oraz sołtysom.

Uchwała Nr II/6/06. Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie: ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy oraz sołtysom. Na podstawie art. 25 ust.4,6 i 8 art.37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, Dz U z 2002r , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984...

Uchwała Nr II/05/06 z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Przewodniczących stałych Komisji Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/05/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Przewodniczących stałych Komisji Rady oraz Komisji Rewizyjnej Na podstawie art.21 i art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, Dz U z 2002r , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113,...

Uchwała Nr II/4/06 z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie: Ustalenia składu osobowego stałych komisji rady oraz Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: Ustalenia składu osobowego stałych komisji rady oraz Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 21 i art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, Dz U z 2002r , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113,...

Zatrzymaj banner przewijany