Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 333 049,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu j.s.t. - BiZP/BF/-341/11/10 - 09.06.2010r.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP/BF/-341/11/10 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 333 049,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu j.s.t.

Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I - BiZP -341/10/10 - 02.06.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP -341/10/10 w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I Termin składania ofert 17.06.2010r. do godz 13:45 Otwarcie ofert 17.06.2010r. godz. 14:00

Świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów do Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie z terenu Gminy Stawiguda. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem - 25.05.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu Stawiguda, 25.05.2010 Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)...

Zatrzymaj banner przewijany