Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonych w Gminie Stawiguda

WÓJT GMINY STAWIGUDA Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Miodówko

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Gminie Stawiguda

WÓJT GMINY STAWIGUDA Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Postępowanie BiZ.271.1.5.2012 Ochrona Jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski

Ochrona Jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski. Realizacja operacji w ramach PROW na lata 2007 - 2012, oś 3 (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 (podstawowe usługi dla ludności wiejskiej)

Zatrzymaj banner przewijany