Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Roboty dodatkowe przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I - BiZP-341/16/10 - 27.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie BiZP-341/16/10 w trybie zamówienia z wolnej reki art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113 poz 759) na roboty dodatkowe przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I

Roboty dodatkowe na zadaniu Budowa przedszkola w Stawigudzie - BiZP-341/15/10 - 27.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe na zadaniu "Budowa przedszkola w Stawigudzie" - BiZP-341/15/10 - 27.07.2010

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego - BiZP/BF - 341/14/10 - 03.07.2010

OGŁOSZENIE Postępowanie BiZP/BF - 341/14/10 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego .

Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu - BiZP-341/13/10 - 16.06.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-341/13/10 na budowę budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 153095 w dniu 16.06.2010r. Termin składania ofert do 29.06.2010r.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012 - BiZP-341/12/10 - 14.06.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-341/12/10 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 153089 w dniu 14.06.2010r. Termin składania ofert do 29.06.2010r. godz. 12

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 333 049,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu j.s.t. - BiZP/BF/-341/11/10 - 09.06.2010r.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP/BF/-341/11/10 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 333 049,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu j.s.t.

Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I - BiZP -341/10/10 - 02.06.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP -341/10/10 w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I Termin składania ofert 17.06.2010r. do godz 13:45 Otwarcie ofert 17.06.2010r. godz. 14:00

Świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów do Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie z terenu Gminy Stawiguda. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem - 25.05.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu Stawiguda, 25.05.2010 Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)...

Zatrzymaj banner przewijany