Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy Stawiguda - BiZ.271.1.6.2011 - 30.03.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Postępowanie BiZ.271.1.6.2011 na odbiór odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy Stawiguda.

Zaprojektowanie i przebudowa nawierzchni ulicy Stawigudzkiej w Jarotach - BiZ.271.1.5.2011 - 08.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Postępowanie BiZ.271.1.5.2011 na zaprojektowanie i przebudowę nawierzchni ulicy Stawigudzkiej w Jarotach.

Budowa chodnika w Tomaszkowie - BiZ.271.1.4.2011 - 21.02.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZ.271.1.4.2011 na budowę chodnika w Tomaszkowie. Termin składania ofert do 10.03.2011r. godz. 11:45

Dostawa i tankowanie paliw dla pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na rok 2011 - BiZP/GK-341/01/11 - 21.01.2011

OGŁOSZENIE Postępowanie BiZP/GK-341/01/11 na dostawę i tankowaniepaliw dla pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na rok 2011

Roboty uzupełniające przy realizacji zadania poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach i Stawigudzie: ul. Świerkowa , Ogrodowa , Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę - BiZP-341/19/10 - 27.09.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie BiZP-341/19/10 na roboty uzupełniające przy realizacji zadania poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach i Stawigudzie: ul. Świerkowa , Ogrodowa , Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę.

ROZEZNANIE CENOWE na prowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 pt"Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etap I"

ROZEZNANIE CENOWE na prowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 pt"Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etap I"

Przebudowa drogi obręb Ruś długość 850m - BiZP-342/18/10 - 12.08.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-342/18/10 na przebudowę drogi obręb RUŚ długość 850 m Postępowanie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 218933-2010 w dniu 12.08.2010r. Termin złożenia ofert do 27.08.2010r. do godz. 13:45

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 - BiZP-341/17/10 - 28.07.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-341/17/10 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 Termin składania ofert do 12.08.2010r. godz. 12:00 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 202361-2010 w dniu 28.07.2010r.

Roboty dodatkowe przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I - BiZP-341/16/10 - 27.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie BiZP-341/16/10 w trybie zamówienia z wolnej reki art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113 poz 759) na roboty dodatkowe przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I

Zatrzymaj banner przewijany