Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie BiZ.271.1.5.2012 Ochrona Jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski

Ochrona Jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski. Realizacja operacji w ramach PROW na lata 2007 - 2012, oś 3 (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 (podstawowe usługi dla ludności wiejskiej)

Postępowanie BiZ.271.1.13.2011 Zamówienie uzupełniające na zadaniu: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda(drogi w Tomaszkowie: ul. Wodnika, Bartągu: droga Zydlungi i na nieruchomość nr 619 i Stawigudzie: ul. Piaskowa, Dobra, Perłowa, Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Warszawska i Przemysłowa) poprzez ich przebudowę.

Zamówienie uzupełniające na zadaniu: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda(drogi w Tomaszkowie: ul. Wodnika, Bartągu: droga Zydlungi i na nieruchomość nr 619 i Stawigudzie: ul. Piaskowa, Dobra, Perłowa, Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Warszawska i Przemysłowa) poprzez ich przebudowę.

Postępowanie BiZ.FB.271.1.8.2011 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 4 199 137 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Stawiguda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 07.05.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZ.FB.271.1.8.2011 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 4 199 137 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Stawiguda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Postępowanie BiZ.271.1.7.2011 w trybie zamowienia z wolnej ręki ne roboty uzupełniające na zadaniu: przebudowa drogi obręb Ruś długość 850 m - 19.04.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie BiZ.271.1.7.2011 w trybie zamowienia z wolnej ręki ne roboty uzupełniające na zadaniu przebudowa drogi obręb Ruś długośc 850 m

Zatrzymaj banner przewijany