Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1MWp w Gryźlinach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski; bip.stawiguda.com.pl/ Stawiguda: Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp w Gryźlinach Numer ogłoszenia

Postępowanie BiZ.271.1.11.2013

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej gruntowej o nr ewid. 326 obręb Bartąg gmina Stawiguda do gruntów rolnych

Postępowanie BiZ.271.1.10.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego (budynki zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Warszawska 5 w Stawigudzie- ETAP I Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2013r.

Postępowanie BiZ.271.1.9.2013 na budowę kanalizacji deszczowej w Bartągu

Budowa Kanalizacji deszczowej w Bartągu: CZĘŚĆ I - Budowa kanalizacji deszczowej w Bartągu od D31 do W1

Zatrzymaj banner przewijany