Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie BiZ.271.1.13.2011 Zamówienie uzupełniające na zadaniu: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda(drogi w Tomaszkowie: ul. Wodnika, Bartągu: droga Zydlungi i na nieruchomość nr 619 i Stawigudzie: ul. Piaskowa, Dobra, Perłowa, Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Warszawska i Przemysłowa) poprzez ich przebudowę.

Zamówienie uzupełniające na zadaniu: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda(drogi w Tomaszkowie: ul. Wodnika, Bartągu: droga Zydlungi i na nieruchomość nr 619 i Stawigudzie: ul. Piaskowa, Dobra, Perłowa, Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Warszawska i Przemysłowa) poprzez ich przebudowę.

Postępowanie BiZ.FB.271.1.8.2011 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 4 199 137 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Stawiguda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 07.05.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZ.FB.271.1.8.2011 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 4 199 137 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Stawiguda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Postępowanie BiZ.271.1.7.2011 w trybie zamowienia z wolnej ręki ne roboty uzupełniające na zadaniu: przebudowa drogi obręb Ruś długość 850 m - 19.04.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie BiZ.271.1.7.2011 w trybie zamowienia z wolnej ręki ne roboty uzupełniające na zadaniu przebudowa drogi obręb Ruś długośc 850 m

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy Stawiguda - BiZ.271.1.6.2011 - 30.03.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Postępowanie BiZ.271.1.6.2011 na odbiór odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy Stawiguda.

Zaprojektowanie i przebudowa nawierzchni ulicy Stawigudzkiej w Jarotach - BiZ.271.1.5.2011 - 08.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Postępowanie BiZ.271.1.5.2011 na zaprojektowanie i przebudowę nawierzchni ulicy Stawigudzkiej w Jarotach.

Budowa chodnika w Tomaszkowie - BiZ.271.1.4.2011 - 21.02.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZ.271.1.4.2011 na budowę chodnika w Tomaszkowie. Termin składania ofert do 10.03.2011r. godz. 11:45

Dostawa i tankowanie paliw dla pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na rok 2011 - BiZP/GK-341/01/11 - 21.01.2011

OGŁOSZENIE Postępowanie BiZP/GK-341/01/11 na dostawę i tankowaniepaliw dla pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na rok 2011

Zatrzymaj banner przewijany