Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Roboty uzupełniające przy realizacji zadania poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach i Stawigudzie: ul. Świerkowa , Ogrodowa , Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę - BiZP-341/19/10 - 27.09.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie BiZP-341/19/10 na roboty uzupełniające przy realizacji zadania poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach i Stawigudzie: ul. Świerkowa , Ogrodowa , Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę.

ROZEZNANIE CENOWE na prowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 pt"Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etap I"

ROZEZNANIE CENOWE na prowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 pt"Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etap I"

Przebudowa drogi obręb Ruś długość 850m - BiZP-342/18/10 - 12.08.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-342/18/10 na przebudowę drogi obręb RUŚ długość 850 m Postępowanie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 218933-2010 w dniu 12.08.2010r. Termin złożenia ofert do 27.08.2010r. do godz. 13:45

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 - BiZP-341/17/10 - 28.07.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-341/17/10 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 Termin składania ofert do 12.08.2010r. godz. 12:00 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 202361-2010 w dniu 28.07.2010r.

Roboty dodatkowe przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I - BiZP-341/16/10 - 27.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie BiZP-341/16/10 w trybie zamówienia z wolnej reki art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113 poz 759) na roboty dodatkowe przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - ETAP I

Roboty dodatkowe na zadaniu Budowa przedszkola w Stawigudzie - BiZP-341/15/10 - 27.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe na zadaniu "Budowa przedszkola w Stawigudzie" - BiZP-341/15/10 - 27.07.2010

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego - BiZP/BF - 341/14/10 - 03.07.2010

OGŁOSZENIE Postępowanie BiZP/BF - 341/14/10 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego .

Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu - BiZP-341/13/10 - 16.06.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-341/13/10 na budowę budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 153095 w dniu 16.06.2010r. Termin składania ofert do 29.06.2010r.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012 - BiZP-341/12/10 - 14.06.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-341/12/10 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 153089 w dniu 14.06.2010r. Termin składania ofert do 29.06.2010r. godz. 12

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 333 049,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu j.s.t. - BiZP/BF/-341/11/10 - 09.06.2010r.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP/BF/-341/11/10 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 333 049,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu j.s.t.

Zatrzymaj banner przewijany