Komunikaty

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawiadamiające o wpływie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniosku Fundacji Yacht Klub Junga w Olsztynie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium znak: SKO.73.348.2018 z dnia 15 lutego 2019 r., stwierdzającą nieważność decyzji nr 40/16, znak: BiZ.6733.44.2016 wydanej w dniu 30 listopada 2016 r. przez Wójta Gminy Stawiguda ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie...

...szkółki żeglarskiej z bosmanatem oraz pomostu i pirsu do cumowania łodzi wraz ze slipem do wodowania łodzi na części działki nr 881 (jezioro Pluszne) w obrębie Pluski.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2019 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 150
27 marca 2019 08:50 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 08:49 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 08:49 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany