Komunikaty

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka"G", gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXXV/359/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda, obejmującego działki o numerach geod. 556, 117/33, 117/34, 117/36, 68/2, 69/5, 83, 84/5, 85, 84/6, 84/2.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, na adres: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, w terminie do dnia 20.09.2018 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zastępca Wójta Gminy Stawiguda 

/-/ Jarosław Organiściak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2018 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 641
22 sierpnia 2018 09:06 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_przystapienie_do_opracowania_tomaszkowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2018 09:05 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany