Komunikaty

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXXV/361/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda, obejmującego działki o numerach geod. 485/11, 485/16, 485/10, 485/17, 485/22, 485/21, 485/23, 485/24, 895/1, 485/15, 485/27, 485/29, 485/26, 485/30, 485/8, 485/7, 485/25.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 21.09.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zastępca Wójta Gminy Stawiguda 

/-/ Jarosław Organiściak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2018 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 637
22 sierpnia 2018 09:02 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_przystapienie_do_opracowania_rybaki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2018 09:01 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany