Komunikaty

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXVII/285/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, obejmującego działki o numerach geod. 332/21, 321, 319/2, 319/3, 319/5, 318, 317, 316, 315/1, 329/27, 329/33, 300/8, od 310/2 do 310/21.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, w terminie do dnia 20.09.2018 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Zastępca Wójta Gminy Stawiguda

/-/ Jarosław Organiściak

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2018 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 750
22 sierpnia 2018 08:58 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_przystapienie_do_opracowania_mpzp_bartag.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2018 08:56 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany