Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu Decyzji Nr 45/18 z dnia 25 maja 2018 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji garaży w poziomie kondygnacji podziemnej (piwnicy) oraz budowie infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, parkingów, urządzeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą zielenią urządzoną na działce nr 208/3 w obrębie Jaroty.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda
pok. 14, w godzinach pracy.

Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.stawiguda.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Stawiguda

(-) Irena Derdoń

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2018 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 648
30 lipca 2018 14:30 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany