Komunikaty

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.23.2017 05.12.2017

                                                                                            Stawiguda,  05.12.2017 r.

 

 BiZ.6733.23.2017                                                                

OBWIESZCZENIE

 

Wójt  Gminy  Stawiguda,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamia:

w dniu 23 listopada 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia na działce nr 525/7 w obrębie Stawiguda.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

  

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia  …………… 2017 r.,
zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………… 2017 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 572
07 grudnia 2017 14:35 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 14:34 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 14:31 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany