Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/194/96 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 31 lipca 1996 r., w obrębie Tomaszkowo - Wyspa

GN.6722.26.2015.TB                                                           Stawiguda, dnia 13 grudnia 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu  do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/194/96 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 31 lipca 1996 r., w obrębie Tomaszkowo - Wyspa

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr X/93/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonego uchwałą nr XVII/194/96 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 31 lipca 1996 r., w obrębie Tomaszkowo - Wyspa, obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 217/56.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 11.01.2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                            Zastępca Wójta Gminy Stawiguda

                                                                                                  /-/ Jarosław Organiściak

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2016 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 588
15 grudnia 2016 08:11 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany