Komunikaty

Owieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i oświetleniem drogowym na działkach nr 109, 110/2, 111, 119/1 i 119/2 w obrębie Pluski

Stawiguda,  11 grudnia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 08 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i oświetleniem drogowym na działkach nr 109, 110/2, 111, 119/1 i 119/2 w obrębie Pluski.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2015 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1563
11 grudnia 2015 13:56 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany