Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego – pomostu pływającego ogólnodostępnego przeznaczonego do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa na działce nr 369 w obrębie Bartąg (dostęp z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 9/56 obręb Bartąg)

Stawiguda,  10 grudnia 2015 r.

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 25 listopada 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego – pomostu pływającego ogólnodostępnego przeznaczonego do uprawiania żeglarstwa,  kajakarstwa i wioślarstwa na działce nr 369 w obrębie Bartąg (dostęp z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 9/56 obręb Bartąg).

 

Z upoważnienia Wójta

Jarosław Organiściak

Zastepca Wójta

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2015 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1591
11 grudnia 2015 13:52 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany