Komunikaty

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda.

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda:

 -        uchwały Nr VIII/63/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda.

-        uchwały Nr VIII/64/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H;

-        uchwały Nr VIII/66/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Bartąg – jednostka E, gmina Stawiguda

     Jednocześnie na podst.  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się  do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany planów na środowisko.

         Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 10-034 Stawiguda  w terminie do dnia  08 grudnia 2015roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,

 

 

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                       mgr inż. Irena Derdoń

               

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2015 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 1032
16 listopada 2015 09:20 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2015 09:20 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany