Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg zlokalizowanych na działkach nr 370/1, 439/3, 66/1, 439/9, 515, 228/4, 490/1, 518, 516, 243/5, 244/7, 242/14, 232/14, 227, 228/1, 652/16, 652/22 w obrębie Gryźliny

Stawiguda,  03 listopada 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 02 września 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg zlokalizowanych na działkach nr 370/1, 439/3, 66/1, 439/9, 515, 228/4, 490/1, 518, 516, 243/5, 244/7, 242/14, 232/14, 227, 228/1, 652/16, 652/22 w obrębie Gryźliny.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2015 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1450
03 listopada 2015 15:04 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany