Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpalnego wody do celów przeciwpożarowych z zasileniem w energię elektryczna oraz placem manewrowym na działkach nr 873/5, 875/2 w obrębie Pluski.

                                                                                            Stawiguda,  08 października 2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 23 września 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpalnego wody do celów przeciwpożarowych z zasileniem w energię elektryczna oraz placem manewrowym na działkach nr 873/5, 875/2 w obrębie Pluski.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Stawiguda

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2015 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1329
27 października 2015 15:00 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany