Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych zlokalizowanych n działkach nr 28/7, 27/19, 141/9, 143, 144/2, 165, 291/11,301/1 w obrębie geodezyjnym Stawiguda

                                                                                            Stawiguda,  08 października 2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 8 września 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych zlokalizowanych n działkach nr 28/7, 27/19, 141/9, 143, 144/2, 165, 291/11,301/1 w obrębie geodezyjnym Stawiguda.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2015 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1411
27 października 2015 14:59 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany