Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni istniejącej publicznej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 380/2, 422, 845/3, 3845/2 w obrębie Pluski i działkach nr 469/1, 470/6, 844/5, 844/6, 858/5, 3844/1, 3844/4 w obrębie Rybaki

                                                                                            Stawiguda, 21 sierpnia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 12 sierpnia 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni istniejącej publicznej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 380/2, 422, 845/3, 3845/2 w obrębie Pluski i działkach nr 469/1, 470/6, 844/5, 844/6, 858/5, 3844/1, 3844/4 w obrębie Rybaki.

                                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                               Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2015 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1259
21 sierpnia 2015 13:24 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany