Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch obiektów sportowych – pomostów pływających ogólnodostępnych przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa na działce nr 216/3 w obrębie Tomaszkowo

Stawiguda, 18 sierpnia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 4 sierpnia 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch obiektów sportowych – pomostów pływających ogólnodostępnych przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa na działce nr 216/3 w obrębie Tomaszkowo.  Dostęp do pomostów od strony lądu z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiguda objętych planami zagospodarowania przestrzennego nr 7/5 w obrębie Dorotowo i nr 121/6 w obrębie Tomaszkowo.

                                                                                                                  Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                         Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2015 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1329
21 sierpnia 2015 13:23 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany