Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE na działce nr 181/5 w obrębie Dorotowo

Stawiguda, 03 lipca 2015 r.

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 10 czerwca 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE na działce nr 181/5 w obrębie Dorotowo.

 

                                                                                                             Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                  Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2015 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1354
10 lipca 2015 11:33 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany