Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 47/13 w obrębie Ruś

Stawiguda, 25 czerwca 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, że zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 23 czerwca 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 47/13 w obrębie Ruś.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                         Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2015 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1472
29 czerwca 2015 11:51 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany