Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 2/1, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/17, 189/18 w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo

   Stawiguda, 25 czerwca 2015 r.


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, że zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 15 czerwca 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 2/1, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/17, 189/18 w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                                Irena Derdon

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2015 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1301
29 czerwca 2015 11:50 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany