Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach na działkach nr 111 i 119/1 w obrębie Pluski

                                                                                            Stawiguda, 12 czerwca 2015 r.

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, że zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 2 czerwca 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach na działkach nr 111 i 119/1 w obrębie Pluski

 

                                                                                                           Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                 Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2015 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1306
22 czerwca 2015 14:09 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany