Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasach istniejących dróg publicznych i wewnętrznych na działkach nr 180/3, 181/28, 243/4, 249/17, 258/26, 266/2, 270/8, 270/14, 270/16, 291/10, 293/1, 293/3, 293/4, 294, 297/1 w obrębie Stawiguda

                                                                                            Stawiguda, 12 czerwca 2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, że zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 27 maja 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasach istniejących dróg publicznych i wewnętrznych na działkach nr 180/3, 181/28, 243/4, 249/17, 258/26, 266/2, 270/8, 270/14, 270/16, 291/10, 293/1, 293/3, 293/4, 294, 297/1 w obrębie Stawiguda.

                                                                                                         Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                 Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2015 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1254
22 czerwca 2015 14:06 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany