Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 537/7, 537/28, 537/10, 537/14, 537/11, 537/15 w obrębie geodezyjnym Stawiguda

Stawiguda, 13 maja 2015 r.


 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, że zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 5 maja 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 537/7, 537/28, 537/10, 537/14, 537/11, 537/15 w obrębie geodezyjnym Stawiguda.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                          Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2015 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1402
18 maja 2015 12:30 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany