Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na działce nr 208/4 w obrębie Jaroty

Stawiguda, 7 maja 2015 r.

                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, że zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 23 kwietnia 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na działce nr 208/4 w obrębie Jaroty.

                                                                                                                    Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2015 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1283
08 maja 2015 09:04 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany