Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), oraz uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 05 lipca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda, zatw. uchwałą Nr VII/67/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 lipca 1999 roku, Nr 47, poz. 883), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lipca 2014 r. do 08 sierpnia 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3,  w godz. od 9oo do 14oo

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2014r.. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3,  o godz. 9oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014r.

 

                                                                             Wójt Gminy Stawiguda

                                                                           Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1540
10 lipca 2014 10:25 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany