Komunikaty

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stawiguda, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stawiguda, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stawiguda, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Stawiguda uchwał:                               Nr XVI/108/2012 (zgodnie z zał. graficznym Nr1) oraz Nr XVI/109/2012 (zał. graficzny Nr1 - obszar zakreskowany) z dnia 31 maja 2012r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2013 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1492
30 grudnia 2013 10:12 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany