Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XIII/80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz uchwały Nr XVI/110/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XIII/80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda, obejmującego obszar o powierzchni ok. 0,35 ha położony w pobliżu jeziora Naterskiego w obrębie Tomaszkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 13 sierpnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                  Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                         Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2013 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1561
23 lipca 2013 09:00 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany