Komunikaty

Ogłoszenie - wykaz umorzeń

 

URZĄD GMINY STAWIGUDA
11-034 Stawiguda,
ul. Olsztyńska 10
                                                                                  Stawiguda dnia: 2013-05-16


WYKAZ

Wójt Gminy Stawiguda zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. nr 157 , poz. 1240 ze zmianami)  podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące roku 2012.


lit. „a”) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym  w tym  kwotę deficytu albo nadwyżki :

  • § Dochody:  29 405 013,24
  • § Wydatki:  32 144 641,69
  • § Deficyt:    2 739 628,45

lit. „c”) kwotę zobowiązań , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4:

  • § Zaciągnięte kredyty i pożyczki : 14 447 407,00

lit.  „d”) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

- Od Samorządu Powiatu Olsztyńskiego  dotacja w kwocie – 18 700,00

- Od Samorządu Powiatu Olsztyńskiego dotacja w kwocie – 500 000,00

- od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacja w kwocie  - 108 000,00

- od Samorządu Powiatu Olsztyńskiego dotacja w kwocie – 4 500,00

- dla Samorządu Powiatu Olsztyńskiego  dotacja w kwocie  - 693 474,49


lit. „f” )  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2012

UMORZENIA

L.p. 

Imię i
   Nazwisko
         lub nazwa(firma)

Wysokość umorzonych 
kwot wraz z odsetkami 

     Przyczyna umorzenia       

  1

Teresa Stoll

830,89

  ważny interes podatnika

  2

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gągławki

3218,00

  ważny interes podatnika

 

ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIE SPŁATY NA RATY

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma) 

  1.

Pachla Balbina

 2.

Urząd Miejski Barczewo

 3.

Krzysztof Kalita

4.

Bożena  Krasuska

5.

Sylwia i Mariusz Zalewski

6.

Tadeusz PrzeciszewskiZWOLNIENIA I ULGI 

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa (firma) 

 Typ zwolnienia

1

Grzegorz Albin

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

2

Giruć Anna

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

3

ABAKUS WOOD POL  spółka. j

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

4

Waldemar Bacławski

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

5.

Józef Kowalski

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

6.

INTER PARTS Sp. z o.o.

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

  

 lit. „g” ) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012.


Ulgi , zwolnienia, umorzenia , odroczenia i rozłożenia na raty

 

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa (firma) 

1.

Tadeusz Przeciszewski

2

Jerzy Bukowski

Pekso Leasing Sp.  z o.o.

4

ABAKUS WOOD POL  spółka. j

5

Wiesław Kartasiński

6

Wyciąg Narciarski  s.c

7

Waldemar Bacławski

8

Grzegorz Albin

9.

Zbigniew Jaczewski , Andrzej Wojnowski s.c

10.

Arpis  sp. z o.o. w likwidacji

11.

Anna Giruć

12.

Sensim spółka z o.o.

13.

INTER PARTS sp. z o.o. S.K.A

14.

Marek Margalski

15.

Bożena Krasuska

16.

Józef Kowalski

17.

Walesiak Spólka Jawna

18.

Krzysztof Kalita

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2012

 

L. p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

1.

ANR Olsztyn

2.

UWM Olsztyn

3.

Czajkowski Bogdan

4.

Leonard Plotetzki

5.

Krzysztof Kowalski

6.

Jankowska Bożena

7.

IHi AR Bartążek

8.

Kołakowska Aneta

9.

Joanna Wojsiat

10.

Paweł Mościan

11.

Zakład Produkcyjno Doświadczalny Pozorty

12.

Romuald Pertkiewicz

13.

Majchrzak Andrzej

14.

Kartasiński Wiesław

15.

Popis Marek

16.

Galinski Zenon

17.

Pawłowski Łukasz

18.

Pokrzywnicki Piotr

19.

Wilengowski Otton

20.

Krystyna Narkiewicz

21.

Gronkiewicz Wiesław

22.

Nowak Ryszard

23.

Jagielski Marcin

24.

Chrześcijański Związek Wyznaniowy ‘’ Żródło”

25.

Kozuń Dorota

26.

Słowakiewicz Bożena

27.

Sebastian Florek

28.

Stefan Borysewicz

29.

Edward Szarnowski

30.

Malec Edmund

31.

Neumann Roman

32.

Światowska Joanna

33.

Waldemar Szarnowski

34.

Rita Wołosewicz

35

Stefan Posiadłowski

36.

Smoliński Klaus

37.

Krzysztof Wieczorek

 

 

                                                                                      Wójt

                                                                                      Teodozy Jerzy Marcinkiewicz 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.05.2013
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2013 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1672
17 maja 2013 11:24 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
17 maja 2013 11:23 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
17 maja 2013 11:23 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany