Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki,  gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XXI/145/2012 Rady Gminy z dnia 30.10.2012r.  w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Rady Gminy Stawiguda  nr XIV/92/2012 z dnia  3 marca  2012r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki,  gmina Stawiguda.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia  21 grudnia   2012 r.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2012 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1974
29 listopada 2012 08:43 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany