Komunikaty

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/238/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 30.06.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2012r. do 20 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2012r., w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2012r.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2012 07:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1793
21 czerwca 2012 07:47 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany