Komunikaty

Obwieszczenie - w dniu 29 maja 2012 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 41/6 w obrębie Pluski.

                                                                                                Stawiguda 11 czerwiec 2012 r.

 

 BiZ.6733.14.2012                

O B W I E S Z C Z E N I E 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, że zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami), że w dniu 29 maja 2012 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 41/6  w obrębie Pluski.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.04.2012
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2012 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1000
13 czerwca 2012 10:14 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
13 czerwca 2012 10:13 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany