Komunikaty

Ogłoszenie - wykaz umorzeń.

 

 

URZĄD GMINY STAWIGUDA
11-034 Stawiguda,
ul. Olsztyńska 10   
                                                                                                                                Stawiguda dnia: 2012-05-16


WYKAZ

Wójt Gminy Stawiguda zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. nr 157 , poz. 1240 ze zmianami)  podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące roku 2011.

lit. „a”) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym  w tym  kwotę deficytu albo nadwyżki :

  • § Dochody: 27 385 991,61
  • § Wydatki:  30 289 448,59
  • § Deficyt:       2 903456,98

lit. „c”) kwotę zobowiązań , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4:

  • § Zaciągnięte kredyty i pożyczki : 11 841 750,08

 

lit.  „d”) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

- Od Samorządu Powiatu Olsztyńskiego  dotacja w kwocie 18 700,00

- Od Samorządu Powiatu Olsztyńskiego dotacja w kwocie 300 000,00

- od Samorządu Powiatu Olsztyńskiego dotacja w kwocie 12 000,00

- od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacja w kwocie 35 000,00

- od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacja w kwocie 100 000,00

- od Samorządu Powiatu Olsztyńskiego dotacja w kwocie 4 500,00

- dla Samorządu Powiatu Olsztyńskiego  dotacja w kwocie  299 998,23

- dla Samorządu Powiatu Olsztyńskiego dotacja w kwocie 10 441,96

 

lit. „f” )  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2011

 

 

 

 

UMORZENIA

L.p. 

Imię i
   Nazwisko
         lub nazwa(firma)

Wysokość umorzonych 
kwot wraz z odsetkami 

     Przyczyna umorzenia       

  1

Tadeusz Przeciszewski

2585,0

  ważny interes podatnika

  2

Roman Iwicki

1720,63

  ważny interes podatnika

3

Ryszard Głusiec

4561,00

ważny interes podatnika

4

Artur Rejner

1333,80

ważny interes podatnika

5

Caritas Archidiecezji Warmińskiej Rybaki

6698,00

ważny interes podatnika

 

ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIE SPŁATY NA RATY

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma) 

  1.

Ollas Spólka z o.o.

 2.

Multigrafika spółka z o.o.

 3.

Wiesław Kartasiński
ZWOLNIENIA I ULGI 

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa (firma) 

 Typ zwolnienia

1

Jarosław Szejna

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

2

Barbara Tylicka

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

3

ABAKUS WOOD POL  spółka. j

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

4

Klub Fortuna

zwolnienie na podstawie Uchwały Rady Gminy

  

 lit. „g” ) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011.

 

Ulgi , zwolnienia, umorzenia , odroczenia i rozłożenia na raty

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa (firma) 

1.

Tylicka Barbara

2

Jarosław Szejna

Pekso Leasing Sp.  z o.o.

4

ABAKUS WOOD POL  spółka. j

5

Wiesław Kartasiński

6

Piotr Wyszomierski

7

Tadeusz Przeciszewski

8

Ollas sp.  z o.o.

9.

Izabela Dąbrowska

10.

Ryszard Głusiec

11.

Multigrafia spółka z o.o.

12.

Sensim spółka z o.o.

13.

Franciszek Romanowski

14.

Aneta Romanyk

15.

‘’Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

16.

Iwona Drężek

17.

Walesiak Spólka Jawna

18.

Edward Baliński

19.

Jerzy Bukowski

20.

Maria Serafin

 


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2011

L. p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

1.

ANR Olsztyn

2.

UWM Olsztyn

3.

Czajkowski Bogdan

4.

Leonard Plotetzki

5.

Krzysztof Kowalski

6.

Jankowska Bożena

7.

IHi AR Bartążek

8.

Kołakowska Aneta

9.

Joanna Wojsiat

10.

Paweł Mościan

11.

Zakład Produkcyjno Doświadczalny Pozorty

12.

Romuald Pertkiewicz

13.

Majchrzak Andrzej

14.

Kartasiński Wiesław

15.

Popis Marek

16.

Galinski Zenon

17.

Pawłowski Łukasz

18.

Pokrzywnicki Piotr

19.

Wilengowski Otton

20.

Krystyna Narkiewicz

21.

Ronowicz Wiesław

22.

Nowak Ryszard

23.

Jagielski Marcin

24.

 

Chrześcijański Związek Wyznaniowy ‘’ Żródło”

25.

Kozuń Dorota

26.

Słowakiewicz Bożena

27.

Margalski Andrzej

28.

Słowakiewicz Jacek

29.

Mojżeszczyk Jowita

30.

Malec Edmund

31.

Neumann Roman

32.

Światowska Joanna

33.

Szarnowski Edward

34.

Smoliński Klaus

35.

Szarnowski Waldemar

 

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2012 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1880
23 maja 2012 10:43 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
21 maja 2012 10:14 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
21 maja 2012 10:12 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany