Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 30.09. 2011 r.

 

 

GN.6722.2.2011.RR

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr VI/34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 25 października  2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.10.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1846
05 października 2011 14:52 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
05 października 2011 14:52 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany