Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 162135N (ulicy Uroczej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej na działce nr 149 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 26 stycznia 2017 r. BiZ.6733.3.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 303 i 133/2 w obrębie Pluski

Stawiguda, 26 stycznia 2017 r. BiZ.6733.1.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 38/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na działce nr 747 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 16 stycznia 2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Zatrzymaj banner przewijany