Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 26.10.2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz....

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 30.09. 2011 r. GN.6722.2.2011.RR OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003

Zatrzymaj banner przewijany