Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej na działkach nr 285/1, 287/2, 285/4, 282/2 i 283/2 w obrębie Bartąg

05.03.2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 20 lutego 2015 r. wszczęto...

Obwieszczenie w sprawie wszęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i pasie drogi gminnej na działkach nr 187/2 i 241/45 w obrębie Dorotowo

05.03.2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Komunikat o wywieszeniu do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

KOMUNIKAT Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.) WÓJT GMINY STAWIGUDA

Zatrzymaj banner przewijany