Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasie istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr 283 w obrębie Wymój

Stawiguda, 22 czerwca 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 10...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach na działkach nr 111 i 119/1 w obrębie Pluski

Stawiguda, 12 czerwca 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 2...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasach istniejących dróg publicznych i wewnętrznych na działkach nr 59, 62, 66/1, 165/20, 165/33, 165/72, 165/80, 165/88, 166/1, 166/2 w obrębie Gągławki

Stawiguda, 12 czerwca 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 27 maja...

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasach istniejących dróg publicznych i wewnętrznych na działkach nr 180/3, 181/28, 243/4, 249/17, 258/26, 266/2, 270/8, 270/14, 270/16, 291/10, 293/1, 293/3, 293/4, 294, 297/1 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 12 czerwca 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 27 maja...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową na działce nr 241/45 w obrębie Dorotowo

Stawiguda, 22 maja 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 13 maja...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 160, 450/22, 450/2 w obrębie Tomaszkowo

Stawiguda, 22 maja 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 12...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 537/7, 537/28, 537/10, 537/14, 537/11, 537/15 w obrębie geodezyjnym Stawiguda

Stawiguda, 13 maja 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 5...

Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

KOMUNIKAT Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) WÓJT GMINY STAWIGUDA podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, od dnia 11.05.2015 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na działce nr 208/4 w obrębie Jaroty

Stawiguda, 7 maja 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), że w dniu 23 kwietnia...

Zatrzymaj banner przewijany